Strona główna >> Informacje >> Aktualności >> KARTA STAŁEGO KLIENTA „ PODRÓŻE Z DELTĄ”.

KARTA STAŁEGO KLIENTA „ PODRÓŻE Z DELTĄ”.

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO  - KARTA „ PODRÓŻE Z DELTĄ”. Ważny od 01 czerwca 2009 r.

 

 

 1. Karta „Podróże z Deltą” jest własnością Delta Travel Tour Operator z siedzibą w Krakowie przy ul. Dietla 37, tel.: + 48 12/ 428 43 90 i może być wykorzystywana w celu dokonywania rezerwacji i realizacji imprez turystycznych organizowanych przez Delta Travel Tour Operator. Na wyraźne żądanie Delta Travel  - Karta musi zostać zwrócona.
 2. Kartę otrzymują Klienci Delta Travel na adres wskazany w Umowie – Zgłoszeniu o udział w imprezie turystycznej organizowanej przez Delta Travel Tour Operator.
 3. Karta „Podróże z Deltą” jest kartą lojalnościową i przyznawana jest gratisowo dla stałych Klientów Delta Travel Tour Operator.
 4. Za stałego Klienta Delta Travel Tour Operator uważa się osobę, która minimum dwa razy skorzystała z imprezy turystycznej organizowanej przez Delta Travel Tour Operator.
 5. Do zrealizowanej imprezy turystycznej organizowanej przez Delta Travel Tour Operator zostaje przyznana jedna Karta (na osobę dokonującą rezerwacji) niezależnie od ilości uczestników imprezy turystycznej zawartej w rezerwacji.
 6. Korzyści wynikające z posiadania Karty „Podróże z Deltą” mogą być modyfikowane. Aktualne zestawienie korzyści jest dostępne na stronie internetowej www.delta-travel.pl
 7. Rabaty i korzyści przysługujące z tytułu posiadania Karty „Podróże z Deltą” dotyczą zakupu katalogowych imprez turystycznych Delta Travel Tour Operator i promocji „Bądź szybszy” ale nie sumują się z innymi promocjami. Klient ma prawo wybrać najkorzystniejszy dla siebie wariant.
 8. Karta ważna jest wyłącznie na nazwisko okaziciela, którego podpis znajduje się na rewersie Karty.
 9. W przypadku zgubienia lub zniszczenia Karty „Podróże z Deltą” - Delta Travel Touroperator wydaje nowa Kartę. Koszt wydania duplikatu karty wynosi 30 PLN i ponosi go osoba ubiegająca się o wydanie duplikatu Karty.
 10. Delta Travel Tour Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie oraz w zasadach przyznawania Karty „Podróże z Deltą”.
 11. Aktualny Regulamin Programu Lojalnościowego – Karta „Podróże z Deltą” i korzyści wynikające z posiadania Karty „Podróże z Deltą” dostępne są na stronie internetowej www.delta-travel.pl

 

 

Korzyści z posiadania Karty „Podróże z Deltą”:

 

 1. Rabat 5%  od podstawowych cen katalogowych.
 2. Rabat 2%  od promocji „Bądź szybszy”.
 3. Gwarancja niezmienności ceny GRATIS.
 4. Możliwość dokonywania bezkosztowych zmian w rezerwacji, jeśli zmiany następują do 21 dni przed imprezą turystyczną.
 5. Rabat 20% od dopłaty za pokój jednoosobowy.
 6. Prezent niespodzianka.